Тээвэр PDF Хэвлэх И-мэйл

Тээвэрлэлтийн нэгжийн үнэ

       
ТөрөлкодХэмжих нэгжТогтсон үнэТайлбар
US$  ₮
1Материал /10 км -т/ тн/км0.3351 
2Материал/20 км - т/ тн/км0.28327.6 
3Материал /50 км - т/ тн/км0.25292.5 
4Материал /100 болон түүнээс дээш км - т/ тн/км0.22257.4 
5Бетон зуурмаг тээвэрлэлт м30.45526.5 
       
 Тээвэрлэлттэй холбоотой бүх зардлыг багтаасан болно